Fenbendazol tableta

  • Fenbendazole Tablet 750mg

    Fenbendazol tableta 750mg

    Sastav: Fenbendazol …………… 750 mg Pomoćne tvari qs ……… 1 bolus Indikacije: Fenbendazol je benzinski štitnik benzimidazola širokog spektra koji se koristi protiv gastrointestinalnih parazita. , strongyles i strongyloides i mogu se davati konjima, magarcima, mulama, goveda. Doziranje i primjena: Općenito fenben 750 bolus daje ...
  • Fenbendazole Tablet 250mg

    Fenbendazol tableta 250mg

    Sastav: Fenbendazol …………… 250 mg Pomoćne tvari qs ………… 1 bolus. Indikacije: Fenbendazol je anthelmintik benzimidazola širokog spektra koji se koristi protiv gastrointestinalnih parazita. Uključuje okruglice, vilice, vilenjake, vrste taenije, glinokoke, aelurostrongylus, paragonimijazu, snažnicu i jakloide, a može se davati ovcama i kozama. Doziranje i primjena: Općenito se bolben fenben 250 daje jednakim ...